پودر و خمیر های آلومینیومی

تعداد بازدید : 3269
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۶

با آزاد کردن حباب های هیدروژن طی واکنش ، سبب ایجاد منافذ داخل بتن سبک شده و بلوک سبک تر با چگالی پایین تری را طی سخت شدن نتیجه میدهد.

نام محصول :
پودر و خمیر های آلومینیومی
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال