آندالوزیت آفریقای جنوبی

تعداد بازدید : 2870
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۳

South Africa

Al2O3 : 57%

Fe2O3 : 0.96%

TiO2 : 0.26%

نام محصول :
آندالوزیت آفریقای جنوبی
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال