تبولار آلومینا

تعداد بازدید : 3412
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۳

Al2O3 : 99.2%

Fe2O3 : 0.03%

Bulk Density : 3.5%

Water Absorption : 1.5%

نام محصول :
تبولار آلومینا
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال