اکسید آلومینیوم

تعداد بازدید : 3180
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۹/۲۰

خلوص 99/6 درصد

آلفا 98 درصد

کلسایند و راکتیو

قابل مصرف در لعاب و هارد پرسلان ها

نام محصول :
اکسید آلومینیوم
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال