تماس با ما

تعداد بازدید : 4556
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۹/۱۷

شرکت دُرداران سریر
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - خیابان فتحی شقاقی - میدان سلماس پلاک 3 - واحد 2
کد پستی : 1431853116
تلفن : 88023880 ، 88023890 ، 8-88337366 
فکس : 88005898
www.sarirco.com
dorsarir@dpimail.net , info@sarirco.com

منبع :
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال